Innovatie-onderzoek

Vanuit verschillende wetenschappelijke onderzoeken en onze eigen Brand Growth Interviews weten we dat innovatie het belangrijkste ingrediënt voor groei is. Meer dan de helft van de groei van een bedrijf komt voort uit innovatie. Maar ook meer dan de helft van alle innovaties mislukt. De belangrijkste reden voor het mislukken van innovaties is dat er onvoldoende geluisterd wordt naar de consument of dat er op het verkeerde moment geluisterd wordt. Om die reden hebben we voor innovatie-onderzoek oplossingen ontwikkeld die geïntegreerd zijn in het proces van innovatie.

Innovatie-aanpak

De DVJ “Innovation Approach” is ontstaan vanuit de behoefte om aan te sluiten bij dit proces. Voor ons betekent dit het volgende:

  • De kern is acceptatie: Op basis van een gevalideerde methode die aankoopgedrag in de markt echt voorspeld wordt acceptatie in iedere fase exact gemeten.
  • Verschillende aanvullingen: In iedere fase is de stimulus voor onderzoek anders. Dat betekent niet één methode centraal stellen, maar voor iedere fase een combinatie van methoden en technieken die het beste past.
  • Toetsend, maar ook zoekend naar optimalisatie: In iedere fase wordt gebruikgemaakt van een kwantitatieve KPI die de go-no go beslissing mogelijk maakt. Daarnaast veel aanvullende tools om te bepalen of en hoe geoptimaliseerd kan worden.
  • Advies waar je wat aan hebt: Door onze FUA-structuur van werken altijd gericht op het geven van advies en actie. We helpen adverteerders en bureaus om te bepalen waar veranderingen noodzakelijk zijn.
  • Vergroten van kans op succes: door betere oplossingen meer waar voor je geld en rendement op de investering in onderzoek. De onderzoeken die DVJ gebruikt hebben zeer hoge voorspellende waarde voor werkelijk effect in de markt.

cyclus 2