Steeds meer banen en professionals in de sport en bij sportclubs

Gepubliceerd op 03 04 2019

NOC*NSF doet jaarlijks onderzoek naar verschillende gebieden binnen sport. Het doel hiervan is de kwaliteit van de Nederlandse sportinfrastructuur helder in kaart te brengen en te blijven monitoren. Deze week verscheen in dat kader de resultaten van de Sportaanbiedersmonitor. DVJ Insights voert elke drie jaar het Sportaanbiedersmonitor onderzoek uit.

Uit de onderzoeken kwam een aantal opvallende resultaten en ontwikkelingen naar voren. Zo worden sportclubs steeds meer open, groeien de clubs die de bedrijfsvoering op orde hebben en gaan clubs zich steeds meer professionaliseren waardoor de arbeidsmarkt sport voor afgestudeerden steeds interessanter wordt.

Sportaanbiedersmonitor: De helft van het aantal clubs in Nederland krimpt en de andere helft groeit juist

De Sportaanbiedersmonitor is een kwalitatief onderzoek onder verenigingen dat elke drie jaar wordt uitgevoerd door DVJ Insights in opdracht van NOC*NSF en betrokken sportbonden.

Net als voorgaande jaren blijven ledenwerving en ledenbehoud de belangrijkste thema’s voor besturen van verenigingen. Wat steeds meer opvalt is dat clubs die een gezonde bedrijfsvoering hebben en vitaal zijn, minder uitdagingen ervaren en groeien (circa 50% van de sportverenigingen).

Bij clubs die problemen in bedrijfsvoering ervaren hebben, stapelen de problemen zich op. Daarnaast zijn clubs over het algemeen duurzamer geworden en werken ze meer samen met andere organisaties. Tot slot zijn clubs negatiever geworden over het toekomstbeeld, maar tegelijkertijd zijn financiële zorgen relatief minder geworden.

Manager Sportparticipatie van NOC*NSF Richard Kaper onderschrijft de bevindingen: “Sportbonden, gemeenten en sportbedrijven zijn zich er steeds meer bewust van dat een kwalitatief goed en divers bestuur leidt tot een gezonde bedrijfsvoering. Het gevolg is dat sportclubs dan verder kunnen kijken dan alleen de bezetting van de wedstrijdtafel van aanstaande zaterdag. Besturen die zich kunnen en willen bezighouden met ontwikkeling en daarbij bewust inspelen op de behoefte van leden, achterban en buurt blijken aantrekkelijke sportclubs te zijn waar sporters en vrijwilligers zich graag bij aansluiten. Samen met sportbonden en gemeenten bieden we trajecten aan om deze ontwikkelingen bij bestuurders te stimuleren.”

Klik hier voor het originele artikel.