PrivacyverklaringVersie
De onderstaande privacyverklaring dateert van 23-05-2018.

Identiteit
DVJ Insights BV, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52870421 (hierna ‘DVJ Insights BV’) is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe DVJ Insights BV deze gegevens gebruikt.

Categorieën van persoonsgegevens
Bij inschrijving op de nieuwsbrief van DVJ Insights BV wordt gevraagd jouw (persoons)gegevens te verstrekken. De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval door ons verwerkt:

  • E-mailadres
  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer.

Daardoor ontvang je elke maand een nieuwsbrief met onder andere updates, blogs en relevante nieuwsitems. Je e-mailadres, naam en telefoonnummer worden hiervoor in een veilige en versleutelende omgeving opgeslagen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nooit aan derden verstrekt.

Doeleinden verzamelen gegevens
De persoonsgegevens worden door DVJ Insights BV gebruikt om gericht een nieuwsbrief te versturen met voor jou relevante items.

Op welke andere manieren worden persoonsgegevens verzameld door DVJ Insights BV?
DVJ Insights BV verwerkt de persoonsgegevens die door jou, als nieuwsbriefontvanger, worden aangeleverd. Daarnaast verwerkt DVJ Insights BV persoonsgegevens die door jou worden aangeleverd als je solliciteert via onze website door middel van de contactformulieren. Daarnaast maakt DVJ Insights BV gebruik van functionaliteiten en technieken die ervoor zorgen dat de website zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies. Er worden door DVJ Insights BV twee soorten cookies gebruikt, namelijk functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies

  • De functionele cookies worden enkel gebruikt om de onderzoeken die panelleden van DVJ Insights BV ontvangen goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een respondent niet meerdere keren kan deelnemen aan een onderzoek of in sommige gevallen dat, wanneer je tussendoor met een onderzoek stopt, je weer verder kan gaan waar je gebleven was. Voor ontvangers van de nieuwsbrief is dit niet van toepassing.

Analytische cookies

  • Naast de functionele cookies maakt DVJ Insights BV gebruik van analytische cookies voor de website. Deze analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik van DVJ Insights BV.nl te analyseren. Er worden geen gegevens opgeslagen van je overige internetgebruik.

Het gebruik van cookies door DVJ Insights BV is volkomen veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Er wordt geen informatie vanuit de cookies, of overige persoonsgegevens die in het systeem van DVJ Insights BV staan, doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen.”

Duur van de opslag van jouw gegevens
DVJ Insights BV bewaart jouw gegevens zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Zodra je bent uitgeschreven stopt DVJ Insights BV met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat we jouw toestemming hadden om je gegevens te verwerken toen je lid was. Na een bewaartermijn van vijf jaar, zoals geadviseerd door de Autoriteit Consument & Markt, zullen we ook deze gegevens verwijderen.

Bescherming van jouw gegevens
Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie en andere vormen van versleuteling zoals versleuteling van de volumes waar data op staat.

Welke rechten heb jij?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft abonnees van de nieuwsbrief meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hieronder staan de rechten die jij als ontvanger van de nieuwsbrief hebt aan de hand van de AVG:

Recht van inzage
Zo heb je als ontvanger van de nieuwsbrief het recht om te vragen welke gegevens van je gebruikt worden en om deze gegevens in te zien. Deze gegevens worden door DVJ Insights BV opgesplitst in opvraagbare gegevens en niet-opvraagbare gegevens.

Opvraagbare gegevens
Ontvangers van de nieuwsbrief hebben recht op inzage voor wat betreft hun eigen persoonsgegevens. DVJ Insights BV verwerkt uitsluitend de gegevens die door jou zelf zijn verstrekt. Bij DVJ Insights BV gaat het om de volgende gegevens die verwerkt worden:

  • Persoonsgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Tijdstip van aanmelden

Al deze informatie kan je te allen tijde inzien en wijzigen in je account. Dit doe je door in te loggen met je persoonlijke inloggegevens en in het menu te kiezen voor het kopje profiel.

Recht op bezwaar / beperking van de verwerking / om vergeten te worden

Iedere ontvanger van de nieuwsbrief heeft het recht op bezwaar, om de te verwerken gegevens aan te passen en om vergeten te worden. Bij het beroep op één of meerdere van deze rechten, zal DVJ Insights BV de ontvanger van de nieuwsbrief uitschrijven. Een ontvanger van de nieuwsbrief kan beroep doen op één of meerdere van deze rechten door contact op te nemen met DVJ Insights BV via de onderstaande contactgegevens. Zodra een ontvanger van de nieuwsbrief uitgeschreven wordt uit het bestand, zullen de gegevens van deze ontvanger verwijderd worden, met uitzondering van de gegevens die we nodig hebben om aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van DVJ Insights BV vooraf toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van de eerdergenoemde opslagtermijn, zal de ontvanger van de nieuwsbrief volledig worden verwijderd. Het gaat hierbij uitsluitend om de gegevens die door DVJ Insights BV worden verwerkt.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien DVJ Insights BV wijzigingen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit privacy-beleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, maakt DVJ Insights BV de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de website of per e-mail bekend. Wij adviseren jou om regelmatig ons Privacyverklaring te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, dan kan je de overeenkomst met DVJ Insights BV beëindigen.

Contact
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het verwerken van jouw persoonsgegevens door DVJ Insights BV, of wil je jouw gegevens aanpassen, dan wel verwijderen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via privacy@dvj-insights.com. DVJ Insights BV doet er alles aan om elke klacht zo goed mogelijk te behandelen en naar tevredenheid van de ontvanger van de nieuwsbrief op te lossen.